• Alle kinderen mogen meedoen

 • Alle kinderen mogen meedoen

 • Alle kinderen mogen meedoen

 • Alle kinderen mogen meedoen

 

Hoe dient u een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met de lokale Leergeld stichting in uw gemeente.

Klik op de knop Hulp voor uw kind? aan de rechterkant van deze pagina en voer vervolgens de vier cijfers van uw postcode in om erachter te komen of er een lokale Leergeld Stichting bij u in de buurt is, en zoja, hoe u met deze stichting in contact komt.

Of ga naar de pagina Waar werkt Leergeld? en zoek daar op of er in uw gemeente een lokale Leergeld stichting actief is en zo ja, hoe u met deze stichting in contact komt.

Voor het indienen van een aanvraag zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw postcode
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mail adres
 • De naam en geboortedatum van uw kind(eren)
 • Het netto gezinsinkomen per maand
 • Een toelichting op de aanvraag

Verder proces van de aanvraag

Indien het de eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met u te maken voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers.

Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen.


 

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.

 

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen uw gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in uw gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar het lokale Leergeld kantoor. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven.

NIEUWS 

Hartelijk dank:

TGM Asten

Vrouwen Centraal Someren

Diaconie Protestantse Kerk Asten/Someren

Heer of Mevrouw F.TH.

Wijkraad Asten Centrum/Zuid

Organisatie Bierdoppenfestival Someren

Rabobank Clubkas Campagne en de leden die op ons gestemd hebben 

Dankzij uw donatie in 2018, kunnen we ook in 2019 kinderen blijven helpen. We hopen dit jaar nog meer kinderen in armoede uit Asten en Someren te bereiken.

December 2017

 • OBS De Horizon heeft met een sponsorloop een fantastisch bedrag voor ons opgehaald. Maar liefst 2200 euro haalden de kinderen, ouders en team op voor zowel Stichting Kinderen & Kansen als Stichting Leergeld Asten-Someren.

 • Ondernemersvereniging 't Goed schenkt ons €1.727,50. 

 • Dank zij Actie Pepernoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben bijna 250 kinderen in Asten en Someren toch een Sinterklaascadeautje kunnen krijgen. 

 

 

 

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

In het kort...

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

© Copyright Leergeld-asten-someren.nl / Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.